MonthWeekDay
October 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
September 28, 2020

Starting date: Absolute beginners

Starting date: Absolute beginners
September 29, 2020September 30, 2020October 1, 2020October 2, 2020October 3, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
October 4, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
October 5, 2020October 6, 2020October 7, 2020October 8, 2020October 9, 2020October 10, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
October 11, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
October 12, 2020

Starting date: Absolute beginners

Starting date: Absolute beginners
October 13, 2020October 14, 2020October 15, 2020October 16, 2020October 17, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
October 18, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
October 19, 2020October 20, 2020October 21, 2020October 22, 2020October 23, 2020October 24, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
October 25, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
October 26, 2020

Starting date: Absolute beginners

Starting date: Absolute beginners
October 27, 2020October 28, 2020October 29, 2020October 30, 2020October 31, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed
November 1, 2020

Weekend: School Closed

Weekend: School Closed